Timeline Covers, Hindi Marathi English Punjabi Pics

God Facebook Images

Apne jism ko mat sanwaro use to mitti me mil jana hai


Apne jism ko mat sanwaro use to mitti me mil jana hai - God pictures

Bhagwan ke saman apna koi nai


Bhagwan ke saman apna koi nai - God pictures
Advertisement

Mujhe tum mil gaye sahara ho to esa ho, jidhar dekhu ntum hi ho


Mujhe tum mil gaye sahara ho to esa ho, jidhar dekhu ntum hi ho - God pictures

Jab hum kathin paristhitiyon se guzar rahe ho to hume yaad rakhna chahiye


Jab hum kathin paristhitiyon se guzar rahe ho to hume yaad rakhna chahiye - God pictures

Palake jhuke aur naman ho jaye, shish jhuke aur


Palake jhuke aur naman ho jaye, shish jhuke aur - God pictures
Advertisement
FB Page