Timeline Covers, Hindi Marathi English Punjabi Pics

Funny Marathi Images


PatiPatni ki tutu maimai. - Funny pictures

Pati-Patni ki tu-tu mai-mai.


Aaj kuch toofani ho jaye! - Funny pictures

Aaj kuch toofani ho jaye!


Baba mai bada ho jaunga to Pakistani pigs ka shikar karunga - Funny pictures

Baba mai bada ho jaunga to Pakistani pigs ka shikar karunga

Advertisement

Jo wife ko shant karne wala yantra bana sake vahi Engineer hai baki sab GHANTA - Funny pictures

Jo wife ko shant karne wala yantra bana sake vahi Engineer hai baki sab GHANTA


Ladkiya upar se soft aur dil kathor hoti hai, ladake upar se kadak aur dil se soft hote hai - Funny pictures

Ladkiya upar se soft aur dil kathor hoti hai, ladake upar se kadak aur dil se soft hote hai

Advertisement