Timeline Covers, Hindi Marathi English Punjabi Pics

Nice Marathi Images


Pipal ke patte jaisa mat bano, banana hai to mehnadi ke patte jaisa bano jo khud ko mita kar bhi apna rang chhod jata hai. - Nice pictures

Pipal ke patte jaisa mat bano, banana hai to mehnadi ke patte jaisa bano jo khud ko mita kar bhi apna rang chhod jata hai.


Kabhi kis madad karte samay uski aankho me na dekho, kun ki uski jhuki hui aankhe tumhare man ghamand laa sakti hai. - Nice pictures

Kabhi kis madad karte samay uski aankho me na dekho, kun ki uski jhuki hui aankhe tumhare man ghamand laa sakti hai.


Prem postcard ki tarah hai, jeevan visiting card hai, wife memory card hai. - Nice pictures

Prem postcard ki tarah hai, jeevan visiting card hai, wife memory card hai.

Advertisement

Janma aur maut ke baach jo jeevan hai uske har pal ka anand uthao. - Nice pictures

Janma aur maut ke baach jo jeevan hai uske har pal ka anand uthao.


Saaf baat karo par jis se kisi ko kasht na ho aur kisi se rishta nasht na ho. - Nice pictures

Saaf baat karo par jis se kisi ko kasht na ho aur kisi se rishta nasht na ho.

Prev 123Next
Advertisement