Timeline Covers, Hindi Marathi English Punjabi Pics

Nice Marathi Images


Janma aur maut ke baach jo jeevan hai uske har pal ka anand uthao. - Nice pictures

Janma aur maut ke baach jo jeevan hai uske har pal ka anand uthao.


Saaf baat karo par jis se kisi ko kasht na ho aur kisi se rishta nasht na ho. - Nice pictures

Saaf baat karo par jis se kisi ko kasht na ho aur kisi se rishta nasht na ho.


Dil is dunia ka sab se sab se sundar mandir hai. - Nice pictures

Dil is dunia ka sab se sab se sundar mandir hai.

Advertisement

Ladkiyon paani me jyada bheega naa karo... - Nice pictures

Ladkiyon paani me jyada bheega naa karo...


Choch di hai to dana bhi dega...hath diye hai to kaam bhi dega - Nice pictures

Choch di hai to dana bhi dega...hath diye hai to kaam bhi dega

Prev 123Next
Advertisement