Timeline Covers, Hindi Marathi English Punjabi Pics

Nice Marathi Images


Kabhi kis madad karte samay uski aankho me na dekho, kun ki uski jhuki hui aankhe tumhare man ghamand laa sakti hai. - Nice pictures

Kabhi kis madad karte samay uski aankho me na dekho, kun ki uski jhuki hui aankhe tumhare man ghamand laa sakti hai.


Prem postcard ki tarah hai, jeevan visiting card hai, wife memory card hai. - Nice pictures

Prem postcard ki tarah hai, jeevan visiting card hai, wife memory card hai.


Janma aur maut ke baach jo jeevan hai uske har pal ka anand uthao. - Nice pictures

Janma aur maut ke baach jo jeevan hai uske har pal ka anand uthao.

Advertisement

Saaf baat karo par jis se kisi ko kasht na ho aur kisi se rishta nasht na ho. - Nice pictures

Saaf baat karo par jis se kisi ko kasht na ho aur kisi se rishta nasht na ho.


Dil is dunia ka sab se sab se sundar mandir hai. - Nice pictures

Dil is dunia ka sab se sab se sundar mandir hai.

Prev 123Next
Advertisement