Timeline Covers, Hindi Marathi English Punjabi Pics

Funny Pics and Funny Images


Kabir saalo bawaro, doha diyo banaye!
Khud to saalo khisak gayo manno diyo phus..

Kabir saalo bawaro, doha diyo banaye! Khud to saalo khisak gayo manno diyo phus..

Advertisement

Mujhe subah-subah aise uthaya jata hai jaise world war 3 shuru ho gaya hai aur m..

Mujhe subah-subah aise uthaya jata hai jaise world war 3 shuru ho gaya hai aur m..


Jalebi-bai :D

Jalebi-bai :D

Advertisement

Padhai ke alawa schools me sab kuchh milta hai.

Padhai ke alawa schools me sab kuchh milta hai.


Badi aai jadugarani kanhi ki.

Badi aai jadugarani kanhi ki.

Prev 123Next
Advertisement