Timeline Covers, Hindi Marathi English Punjabi Pics

Funny Pics and Funny Images


Ezhar-eishq ka naya tareeka bazar me aya hai.

Ezhar-eishq ka naya tareeka bazar me aya hai.

Advertisement

This boy gave his female friend EPIC reply

This boy gave his female friend EPIC reply


Kisi ne kya khoob likha hai gara salary na badhe toh kaam utna karo ki salary zy..

Kisi ne kya khoob likha hai gara salary na badhe toh kaam utna karo ki salary zy..

Advertisement

Ye dekh ke friuts bhi hairan ho gaye...nariyal hindu aur khazoor muslman ho gaye..

Ye dekh ke friuts bhi hairan ho gaye...nariyal hindu aur khazoor muslman ho gaye..


Chale to the pura doston ka kafila le kar, kuch juda ho gaye, kuch khuda ho gaye..

Chale to the pura doston ka kafila le kar, kuch juda ho gaye, kuch khuda ho gaye..

Advertisement